Przewodnicząca Rady nadzorczej naszej Spółdzielni pani Barbara Szafraniec wystosowała list do radnych Rady Miasta Krakowa z prośbą o dopuszczenie budowy osiedla na Zakrzówku. Jak widać niektórzy myślą wyłącznie o budowaniu, zamiast o dobru członków Spółdzielni.

Czy osiedle na Zakrzówku jest korzystne dla mieszkańców Spółdzielni Podwawelskiej? Na pewno nie. Zakrzówek to najbliższy naszemu osiedlu teren zielony z prawdziwego zdarzenia. Wybudowanie tam nowego osiedla unicestwi bardzo cenny przyrodniczo fragment miasta. Inwestycja ta zniszczy również miejsce, które miało stać się parkiem o walorach na skalę Europejską.

Inne niekorzystne dla nas skutki budowy bloków na Zakrzówku to:

 • Wybudowanie na terenach zielonych dodatkowych bloków całkowicie zatka zielony korytarz przewietrzania miasta jakim jest Zakrzówek. Kraków i tak już tonie w smogu.
 • Dodatkowe kilka tysięcy mieszkańców nowego osiedla zakorkuje jeszcze bardziej skrzyżowanie ul. Twardowskiego i ul. Rozdroże z Kapelanią.

Dlaczego więc przewodnicząca Rady naszej Spółdzielni popiera zabudowę skoro nie jest ona w interesie mieszkańców Spółdzielni? Dlaczego nie dąży do powstania nowego parku w okolicy naszego osiedla?

Trudno powiedzieć. Być może chce się podlizać profesorowi metalurgi, który ma rezydencję za ulicą Kapelanka i który często bywa na naszych Walnych Zgromadzeniach jako pełnomocnik. Człowiek ten nazywa się Dziarmagowski i jest autorem listu do radnych, który podpisała pani Szafraniec. Czyżby ten podpis miał być zadość uczynieniem za poparcie pana Dziarmagowskiego i jego syna dla pani Szafraniec przy wyborach do Rady? Czy bytność pani Szafraniec w Radzie Spółdzielni warta jest zniszczenia perły Krakowa jaką jest Zakrzówek?

Na powyższe pytania każdy powinien odpowiedzieć sobie sam. Jedno jest pewne: zbudowanie kolejnego osiedla, tym razem na Zakrzówku, znacznie utrudni życie na naszym osiedlu.

Więcej o walce przeciw zabudowie Zakrzówka możesz dowiedzieć się tutaj.

A tutaj znajdziesz profil Facebookowy wojowników o ochronę Zakrzówka.

 

Z przykrością zawiadamiamy, że Nasze Powawelskie w świetle zaistniałych faktów zmuszone jest cofnąć rekomendację dla pana Mariusza Opałki, który pomimo składanych deklaracji, przeszedł na „ciemną stronę mocy” i związał się z trzymającą władzę grupą „budowniczych”, czyli tych który chcą budować bloki między blokami. Z uwagi na działania, jakie pan Opałko podejmuje utracił on nasze zaufanie. Przykro nam, ponieważ wiązaliśmy z nim wielkie nadzieje. Prosimy aby jego aktualnych działań nie wiązać w żaden sposób z Naszym Podwawelskim.

Pan Opałko, najpierw doprowadził do odwołania prezesa Wlazły, a następnie, po oddelegowaniu go przez stronnictwo „budowniczych” w Radzie Nadzorczej, stał się pełniącym obowiązki prezesa. Jako pełniący obowiązki przyznał sobie pensję wysokości 8 847,90zł na miesiąc. Są to nasze pieniądze wszystkich członków spółdzielni. Poprzednio osoby, które pełniły funkcje PO prezesa miały pensje rzędu 3500-4000zł. Niewiarygodnym jest, że osoba nie posiadająca licencji zarządcy nieruchomościami, zarządza Spółdzielnią i do tego ustala sobie pensję większą, niż licencjonowany prezes.

Opałko nie dosyć, że sprzyja działaniom dążących do wybudowania bloków na osiedlu, to jeszcze „okrada” nas z naszych pieniędzy. To nie jest nasz przyjaciel!

Prosimy koniecznie o przyjście na Walne Zgromadzenia jurto 28 czerwca 2014 od godziny 9.00, bo tylko biorąc autentycznie udział w zebraniu i głosując w ważnych sprawach możemy decydować o naszej Spółdzielni i jej przyszłości, o przyszłości każdego z nas.

Zaproś znajomych członków Spółdzielni, żeby również przyszli.

Z końcem maja Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa SM Podwawelska pana Krzysztofa Wlazę, który przewodził Spółdzielni przez rok. Powodem odwołania była, jak to określono, ”utraty zaufania”. Argumenty za odwołaniem podawane przez członków Rady, nawet jeżeli mogły być słuszne, nie uzasadniały terminu i sposobu tak nagłego odwołania. Termin (miesiąc przez Walnym Zgromadzeniem) spowodował destabilizację w najbardziej newralgicznym i trudnym okresie, jakim jest zawsze dla spółdzielni okres bezpośrednio przez Walnym. Również sposób odwołania: „zaoczny”, w czasie, kiedy Prezes przebywał w sanatorium, musi budzić poważne wątpliwości, a u wielu członków spółdzielni – zdecydowany sprzeciw. W opinii członków Rady z ramienia Naszego Podwawelskiego, wyrażonej  w głosowaniu nad ww. tematem  decyzja powyższa była niewłaściwa. Należało co najmniej poczekać do powrotu Prezesa do pracy po pobycie w sanatorium i przeprowadzić z nim rozmowę. Z uwagi na to, że Rada Nadzorcza może odwołać któregoś z członków Zarządu w każdym czasie, optymalnym było podjęcie takiej decyzji dopiero po Walnym, kiedy już będzie znana opinia członków spółdzielni na temat pracy poszczególnych członków Zarządu, wyrażona poprzez udzielenie – lub nie udzielenie – absolutorium. Trzeba pamiętać, że Rada Nadzorcza jest wyrazicielem woli ogółu członków spółdzielni, a nie na odwrót.

Po upublicznieniu faktu odwołania Prezesa pojawiły się na osiedlu ulotki o odwołaniu Rady Nadzorczej z powodu utraty zaufania (tj. odwołania Prezesa). Przypadek? A może ta sama „głowa”, ta sama grupa inicjatywna, która wymyśliła całą aferę z odwołaniem Prezesa i sprowokowała  nieuchronne zamieszanie przed Walnym i na Walnym z tytułu niefortunnego odwołania Prezesa, postanowiła „ugrać” swoje, odwołując niewygodnych członków Rady Nadzorczej?

W dn. 13.06.2014r. w spółdzielni zostały złożone 2 różne wnioski, ale o prawie identycznej treści,  o odwołanie całej Rady Nadzorczej. Powód: utrata zaufania. To już raczej nie przypadek. To celowe działanie zmierzające do dezorganizacji Walnego.

Komu zależy na destabilizacji pracy spółdzielni? Kto ma interes w tym, aby Walne trwało wiele godzin i zakończyło się awanturą?  Czy odwołanie Prezesa, jeszcze nie tak dawno chwalonego przez część Rady (przez grupę budowniczych),  a teraz głosami tej samej części Rady odwołanego, było tylko pretekstem do pozbycia się opozycji? Czy nowa Rada Nadzorcza, która być może zostanie powołana, ma być formą dyktatury, której pozostali będą się musieli podporządkować? Czy to będzie dobre dla wszystkich członków spółdzielni, czy tylko dla ściśle podporządkowanych osobom sprawującym władzę? Rada Nadzorcza może w każdym czasie i bez podania powodu odwołać Zarząd lub jego członków.  Kto w Zarządzie sprzeciwi się dyktaturze, jeżeli wie, że może go spotkać los byłego Prezesa?

Pytań jest wiele. Każdy z nas musi sobie na nie odpowiedzieć. Każdy z nas, spółdzielców, musi we własnym sumieniu rozważyć, czy chce dyktatury i oddania władzy w ręce jednej frakcji, czy też wolałby, aby w Radzie Nadzorczej była jednak opozycja, która będzie wychwytywać ewentualne nieprawidłowości. Władza demoralizuje, a brak perspektywy
i bezkrytycyzm może sprowadzić na manowce.

Każdy z Was musi to sobie rozważyć, ponieważ jest to nasza spółdzielnia i nasze (bardzo duże) pieniądze. Od Rady Nadzorczej zależy, jak zostaną wydane.

A przede wszystkim – każdy z nas powinien uczestniczyć w Walnym, aby wyrazić czynnie swoją wolę podczas głosowań.

Komisja rewizyjna jest najważniejszym organem Spółdzielni gdyż kontroluje działanie wszystkich pozostałych organów. Ponieważ do tej pory wybierana ona była spośród członków Rady Nadzorczej jej obiektywne działanie pozostawiało dużo do życzenia. Dlatego na ostatnim Walnym złożyliśmy wniosek o powołanie Niezależnej Komisji Rewizyjnej, która składała by się z osób nie będących w Radzie Nadzorczej ani w innych organach Spółdzielni.

Prosimy o zapoznanie się z wnioskiem, który przedstawiony będzie jeszcze raz jako Projekt Uchwały w sprawie powołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków – Niezależnej Komisji Rewizyjnej. Komisja taka będzie miała naprawdę wiele do zrewidowana w naszej Spółdzielni. Przewodniczący obecnej Komisji Rewizyjnej w Radzie Nadzorczej Pan Piotr Maliszewski, jak się okazało, permanentnie zalega z płaceniem czynszu i tym samym nie ma moralnego prawa kontrolować czegokolwiek. Co gorsza człowiek ten ma jeszcze zamiar zająć stanowisko Prezesa Zarządu.

Prosimy zapoznać się ze szczegółami w , który złożony prawie rok temu, został całkowicie zignorowany zarówno przez Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Wlazło jak też przez Radę Nadzorczą. Dlaczego Ci ludzie nie chcą powołać Niezależnej Komisji Rewizyjnej. Czego ci ludzie się boją? Co mają do ukrycia? Wniosek ten podpisało 64 członków Spółdzielni w ciągu trzech dni. Koniecznie musimy być na Walnym aby coraz bardziej decydować o naszych sprawach.

Nic o nas bez nas!!!

Załącznik_Wniosek o NKR

 

Wiemy już za co Piotr Maliszewski został odwołany z funkcji członka Komisji d/s Technicznych i Eksploatacyjnych Rady Nadzorczej w dniu 28.02.2012 r. Uzasadnieniem było niewypełnianie obowiązków wobec Spółdzielni t.j. po prostu nie płacenie czynszu. Każdy z nas musi płacić a Maliszewski nie.

Dowiedzieliśmy się również, że w dniu jego kolejnego, tym razem formalnego wyboru do Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2013 r. również zalegał w płaceniu tego czynszu. Na pytanie z sali w czasie ostatniego Walnego „jaki był powód jego poprzedniego odwołania” udawał, że nie wie o co pytającemu chodzi. Trzeba było mieć, mówiąc delikatnie, dużo tupetu, żeby tak się zachować.

To nie koniec żenującej sprawy zaawansowanej w „społecznej” działalności Spółdzielni osoby. pan P. Maliszewski będąc aktualnie V-ce Przewodniczącym Rady Nadzorczej i zarazem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej sytuuje się poza Statutem Spółdzielni i nadal zalega z płaceniem czynszu. Sytuacja ta trwa od długiego czasu. Zastanawiamy się czy płaci należne odsetki na rzecz Spółdzielni. Mało tego, pan Maliszewski pełniąc swoje funkcje w Radzie ma obowiązek pomagać w egzekwowaniu regularnego płacenia czynszów przez innych członków. Czy ma do tego moralne prawo, ktoś kto sam nie płaci?

Jeszcze bardziej niepokojąca informacja dot. pana P. Maliszewskiego to ta, że zamierza wspólnie ze swoimi zwolennikami w Radzie odwołać w trybie natychmiastowym ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Wlazło jak ten tylko wróci z urlopu i zająć jego intratne stanowisko. Gdyby to się udało wówczas na pewno wystarczyło by mu na regularne płacenie czynszu, chociaż nie wiadomo czy będąc wtedy praktycznie poza społeczną kontrolą  zmieniłby swoje przyzwyczajenie.

Szanowni Państwo powyższe informacje pochodzą z wiarygodnych, ale zastrzeżonych źródeł w Spółdzielni.

Ponownie zapraszamy na najbliższe Walne Zgromadzenie na którym będzie okazja aby odwołać Pana P. Maliszewskiego z funkcji członka Rady.

Bierzmy sprawy w swoje ręce i decydujmy kto ma kierować naszym życiem spółdzielczym!!!

Okazuje się, że obecny członek Rady Nadzorczej pan Piotr Maliszewski, który jest wielkim zwolennikiem budowania bloków między istniejącymi blokami, działał już w poprzedniej radzie jako społeczny członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej i Infrastruktury Spółdzielni. Niezwykłym jest jednak, że został ze odwołany ze swojej funkcji przez poprzednią Radę Nadzorczą. Uchwała Rady w tej sprawie poniżej.

Należy zadać sobie pytanie, ale też Panu P. Maliszewskiemu, jakich to obowiązków zaniedbał wówczas wobec Spółdzielni ?

Czy były to jakieś poważniejsze przewinienia? Czy prawdą jest, że pracując społecznie w Komisji RN oczekiwał na przydział mieszkania na ulicy Dworskiej 4, a kiedy się nie załapał na to mieszkanie, to osłabł w swoim „społecznikostwie” i musiano go z tej funkcji, formalnie odwołać? Mimo odwołania, po roku czasu, pozwala się ponownie wybrać na Walnym Zgromadzeniu Członków do Rady Nadzorczej, zatajając publicznie powody poprzedniego odwołania, mimo formalnie zadanego mu w tej sprawie pytania na Walnym zebraniu. Mało tego, zostaje V-ce Przewodniczącym Rady i równocześnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która jest najważniejszym organem w Radzie. Wszystko to dzięki poparciu swoich kolegów i osób nadal usilnie dążących do budowy apartamentowców na naszym Osiedlu.

Szanowni Członkowie Spółdzielni Podwawelska – zastanówcie się nad tym, bo na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w czerwcu będziecie mieli możliwość (potrzebna 2/3 liczba głosów) powstrzymać Pana P. Maliszewskiego w najbardziej skuteczny sposób tj. odwołując go z funkcji członka Rady nadzorczej.

W toku dzisiejszych obrad Walne Zgromadzenie Spółdzielni udzieliło absolutorium Prezesowi Krzysztofowi Wlazło oraz Wiceprezes Elżbiecie Łapczyńskiej. Nie udzielono natomiast absolutorium Prezesowi do spraw technicznych Andrzejowi Sidzińskiemu. Nie udzielono również absolutorium Radzie Nadzorczej, której ___CZYTAJ DALEJ…

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 15.06.2013 nie rozstrzygnięto głosowania w sprawie absolutorium dla Zarządu ponieważ Komisja Mandatowo-Skrutacyjna wykryła nieprawidłowości znajdując w urnie wyborczej więcej kart do głosowania, niż Komisja wydała członkom na sali.

Prezydium Zgromadzenia, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oraz Zarząd i Rada Nadzorcza ustalają przyczyny tej sytuacji.

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w dniu 29.06.2013.

Nie udało się dzisiaj przeprowadzić wyborów nowej Rady Nadzorczej !

 

Spotykamy się więc za dwa tygodnie, 29.06.2013 w sobotę i jednym z pierwszych punktów będzie wybór Nowej Rady Nadzorczej.

 

Szanowni Sąsiedzi,

Wszyscy otrzymaliśmy zaproszenia na tegoroczne Walne Zgromadzenie. W punkcie nr 19 nasza spółdzielnia proponuje nam podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy dot. użytkowania wieczystego 3 działek stanowiących drogi na naszym osiedlu.

Po pobieżnym przeczytaniu odbiór jest pozytywny. W związku z podniesieniem opłat za użytkowanie wieczyste w ciągu 3 lat o 300% oddając drogi zapłacimy mniej. Głębsza analiza sytuacji nasuwają jednak inne refleksje ___CZYTAJ DALEJ…

Prezydent Majchrowski kontynuuje swoją politykę rujnowania miasta. Zadłużony do niebotycznych rozmiarów Kraków próbuje wszystkimi metodami szukać oszczędności. Wymyślono, żeby oszczędzać na oświacie. Wiadomo dzieci nie będą protestowały a rodzice ___CZYTAJ DALEJ…

Na Nadzwyczajnym Walnym 20.10.2012 doszło do nieudanej próby odwołania Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni.

Od kilku miesięcy zabiegaliśmy o poparcie członków Spółdzielni dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odwołania skompromitowanej Rady Nadzorczej. Spotkaliśmy się z dużym poparciem ze strony mieszkańców (prawie 600 podpisów poparcia !), którzy bardzo krytycznie oceniają Spółdzielnię pod wieloma względami.

Wyniki głosowania podczas Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z prawem aby odwołanie było skuteczne 2/3 osób na Sali musi głosować za odwołaniem danej osoby. W sobotę wydano 152 kart do głosowania, a więc odwołanie byłoby skuteczne w przypadku oddania co najmniej 102 głosów za odwołaniem. Oto wyniki:

 • Maria Skoczyńska-Puchała       za odwołaniem 96, przeciw 56
 • Adam Bialik                                 za odwołaniem 93, przeciw 59
 • Włodzimierz Kosmala               za odwołaniem 96, przeciw 56
 • Marta Rogalska-Szawul            za odwołaniem 95, przeciw 57
 • Henryk Palczewski                     za odwołaniem 95, przeciw 56
 • Aleksander Chawrona               za odwołaniem 98, przeciw 53
 • Marian Kurowski                       za odwołaniem 93, przeciw 57

Głosowania wygraliśmy i to dużą przewagą. Jednak była ona za mała by odwołać radę. Jak widać zabrakło nam zaledwie kilka GŁOSÓW !

Dlaczego się nie udało?

NIE PRZYSZLIŚCIE! Było nas 600! Przyszło 100 …

Listy poparcia podpisało prawie 600 osób, ale na Walne przyszło niecałe 100 osób popierających odwołanie rady.  Wielu mieszkańców sądziło, że przyjdzie tak dużo osób, że ich nieobecność nie będzie miała żadnego znaczenia. Niestety – mylili się – ich nieobecność ZADECYDOWAŁA o tym, że Spółdzielnią nadal będą kierowały osoby, które całkowicie utraciły zaufanie mieszkańców.

Liczyliśmy na to, że mieszkańcy interesują się losem swojej Spółdzielni. Komunikaty o Walnym były przez Spółdzielnię dostarczone do każdego mieszkania i rozlepione na bramach. Można mieć pretensję, że my z naszej strony nie roznieśliśmy ulotek przed samym zebraniem. Niestety nie dysponujemy środkami finansowymi wystarczającymi do ciągłego drukowania ulotek i opłacenie ich dystrybucji. W naszej grupie każdy z nas ma swoje obowiązki rodzinne i zawodowe – nie jesteśmy w stanie pracować 24 godziny na dobę!

W ten sposób osoby pozostające w domach (ale popierające nasze działania) przyczyniły się do zmarnowania półrocznej pracy kilkunastu uczciwych, godnych zaufania mieszkańców, którzy poświęcali swój prywatny czas i pieniądze, żeby naprawić Spółdzielnię.

Szanowni Sąsiedzi! Nie wystarczyło Wasze poparcie wyrażane w licznych rozmowach na osiedlu i w kierowanych do nas telefonach i SMS-ach. Bardzo nam brakowało Waszej obecności na zebraniu, Waszych głosów. Do odwołania Rady Nadzorczej nie wystarczy zwykła większość – musi ich odwołać  ponad 2/3 obecnych. W ciągu ostatnich paru miesięcy nasza grupa poświęciła wiele swojego prywatnego czasu i pieniędzy (wszystkie akcje- ulotki, plakaty, Święto Osiedla  i in. były finansowane z naszych prywatnych środków). Do działania skłoniła nas nie chęć objęcia nowych stanowisk, lecz niezgoda na nieprawidłowości w Spółdzielni! Przyłączcie się do nas, do „Naszego Podwawelskiego”!

Mamy nadzieję, że za 7 miesięcy, w maju nie dojdzie ponownie do oddania kontroli nad Spółdzielnią garstce tych samych „maszynek do głosowania”, które od 30 lat tworzą nieustannie w miarę jednolitą „grupę wsparcia”. Miejcie państwo świadomość, że aby „rządzić” organizacją licząca 3000 członków nie trzeba mieć poparcia 1501 członków ! Naszej radzie wystarczy garstka 40-50 osób, gdyż na Walne zgromadzenia przychodzi taka mała liczba osób, że taka mała grupka może spokojnie rządzić Spółdzielnią przez ponad 20 lat ! Naprawdę nie trzeba wiele, aby to zmienić.

Ze swej strony możemy zapewnić, że nie zrezygnujemy z działań na rzecz naprawy naszej Spółdzielni, ale jednocześnie apelujemy:

POMÓŻCIE NAM I SOBIE!

Sami, bez szerszego aktywnego wsparcia pozostałych mieszkańców nie jesteśmy w stanie wiele dokonać. Niech każdy poczuje się odpowiedzialny za nasze Osiedle, naszą Spółdzielnię !

Co do tej pory osiągnęliśmy?

 • wstrzymanie procesu przygotowywania budowy dwóch bloków na terenach zielonych
 • odwołanie dwóch członków poprzedniego zarządu (pani Prezes Ślęczek oraz Wiceprezes Kurleto)
 • ustąpienie z Rady Nadzorczej Kazimierza Jurka, który przez nas był uznawany za główną osobę odpowiedzialną za działania Spółdzielni niezgodne z wolą większości członków
 • ujawnienie wielu nieprawidłowości w Spółdzielni (remonty, koszty utrzymania itp.)
 • zachęcenie mieszkańców do współpracy i interesowania się losem Spółdzielni

Zwracamy też uwagę na fakt, że wygraliśmy wszystkie głosowania i to zdecydowaną większością głosów (około 96 do 56), co potwierdza, że obecnie jesteśmy najliczniejszą grupą mieszkańców Osiedla. Stara Rada nadzorcza oraz obecny zarząd muszą to brać pod uwagę i współpracować z nami w celu realizacji istotnych postulatów większości mieszkańców.

Co dalej?

W maju 2013 dojdzie do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wówczas zakończy się kadencja obecnej Rady Nadzorczej i członkowie dokonają wyboru nowej Rady. Będziemy w tym procesie brali bardzo aktywny udział i już dzisiaj możemy Was zapewnić: Dołożymy wszelkich starań aby do Rady nie weszła żadna skompromitowana dotychczasowymi działaniami osoba. Zapewnimy że będziemy walczyć o pełną transparentność wyboru nowej Rady, zachęcimy osoby do tej pory mało aktywne do uczestnictwa w wyborze Rady. Będziemy tez poszukiwali wśród członków Spółdzielni osób najbardziej godnych zaufania i uczestnictwa w Radzie Nadzorczej.

Nadszedł czas na to, abyśmy zaczęli ujawniać wszelkie powiązania rodzinne, towarzyskie, zawodowe, które były wykorzystywane wbrew interesowi większości członków Spółdzielni. Będziemy sukcesywnie ujawniać te powiązania domagając się ustosunkowania władz Spółdzielni do naszych podejrzeń. Jako członkowie Spółdzielni MAMY PRAWO BYĆ PODEJRZLIWI, DOCIEKAĆ PRAWDY i ZADAWAĆ PYTANIA, TRUDNE PYTANIA !

Nieprawidłowości dotyczą wielu obszarów, między innymi:

 • ustalania listy przydziału mieszkań
 • dążenie do zabudowy terenów zielonych
 • brak dbałości o działki należące do Spółdzielni
 • sposób realizacji przetargów
 • przewijanie się ciągle tych samych firm i nazwisk jako usługodawców Spółdzielni
 • jakość obsługi mieszkańców (Spółdzielnia nieczynna w środy, obsługa na piętrze zamiast na parterze itp.)
 • dramatycznie żenujący i ośmieszający poziom informowania mieszkańców poprzez stronę internetową, która stanowi jakieś kuriozum na tle normalnych stron internetowych tworzonych w naszych czasach

Przedstawimy też porównanie naszej Spółdzielni na tle innych spółdzielni w Krakowie (wysokości czynszów, opłat, stron internetowych, godzin otwarcia administracji, czytelności rachunków, stanu infrastruktury, placów zabaw, parkingów itp.)

Podsumowanie:

Na zakończenie zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców naszego Osiedla:

 • zacznijmy się interesować tym, co się dzieje z naszym majątkiem, z naszym Dobrem Wspólnym, które nie może być „dobrem porzuconym”. Jeżeli wychodząc z domu zamykamy drzwi na klucz, to dlaczego w trakcie Walnego zgromadzenia pozostawiamy „otwarte drzwi” dla przypadkowych osób w Radzie?
 • Gdy więcej osób przyjdzie na Walne, to lepsze osoby wybierzemy do Rady Nadzorczej i nie będzie możliwe, aby mała grupka ciągle tych samych osób podejmowała za nas decyzje.

Mamy przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu nasze kandydatury do Rady Nadzorczej. Są to osoby związane z osiedlem i od dawna zaangażowane w naprawę sytuacji w Spółdzielni Podwawelska. One to dzięki wytężonej wielomiesięcznej pracy zdołały wydobyć na światło dzienne machlojki i kombinacje obecnej Rady Nadzorczej. Przeszukiwanie dokumentów, czytanie pism i temu podobne nudne czynności pozwoliły pozwoliły dowiedzieć się każdemu z nas co tak naprawdę dzieje się w spółdzielni. Szczególnie intensywnie pracowała tutaj pani Zofia Rachalska-Gołda, która to uzyskała cały szereg informacji ___CZYTAJ DALEJ…

Nasza droga Rada Nadzorcza bardzo się obawia, że zostanie odwołana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni. Dlatego robi wszystko, żeby jak najmniej spółdzielców mogło głosować na walnym. Wygląda to tak:

Na poprzednim walnym wszyscy przegłosowaliśmy zmianę statutu Spółdzielni, tak żeby umożliwić osobom starszym lub chorym możliwości brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni. Chodziło o to żeby taka osoba mogła przekazać swoje pełnomocnictwo do reprezentowania na walnych zgromadzeniach swojemu pełnomocnikowi. Pełnomocnik taki mógłby głosować i zabierać głos w imieniu tej osoby. Żeby zmiana statutu zaczęła obowiązywać Zarząd powinien zredagować zmienioną treść statutu i dostarczyć ją do Krajowego Rejestru Sądowego. Minęło trochę czasu od ostatniego Walnego, na którym uchwaliliśmy zmianę o pełnomocnikach. Dokładnie minęły 2 miesiące i 13 dni, zanim radca prawny zarządu przedstawił do podpisu pani sekretarz Walnego nowy statut. 2 i pół miesiąca potrzebował prawnik, żeby ___CZYTAJ DALEJ…

Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu osób zaangażowanych w naprawę Spółdzielni Podwawelska udało się zebrać prawie 2 razy więcej głosów niż jest wymagane żeby zwołać Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków Spółdzielni. Każdy już pewnie zauważył, że na jego klatce wywieszona została informacja z datą zebrania. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 8.30 w sobotę 20 października 2012r. w sali Podwawelskiego Domu Kultury przy ul. Komandosów 21, wejście schodami nad pocztą na górę.

Głównymi punktami programu obrad jest ___CZYTAJ DALEJ…

W najbliższą niedzielę w godzinach 14-15 odbędzie się ŚWIĘTO OSIEDLA PODWAWELSKIEGO. Chcemy się spotkać z mieszkańcami osiedla i razem spędzić miło czas. W programie różnego rodzaju rozrywki oraz dyskusja na temat naprawy Spółdzielni Podwawelskiej. Dokładny program ___CZYTAJ DALEJ…

Dzisiaj złożyliśmy wniosek do zarządu Spółdzielni o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem odwołania Rady Nadzorczej Spółdzielni. Poparcie naszej akcji udzieliło 579 członków Spółdzielni, tyle osób podpisało się pod naszym wnioskiem. Jest to prawie 2 razy więcej niż jest wymagane żeby zwołać nadzwyczajne zgromadzenie. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd zobowiązany jest teraz zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Przypomnijmy, ze Rada Nadzorcza, którą chcemy odwołać złamała wolę spółdzielców, nasz wszystkich, kontynuując procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę dodatkowych bloków na placu zabaw i zieleńcach na naszym osiedlu. W roku 2011 Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o wstrzymaniu procedur administracyjnych, mimo to Rada Nadzorcza i odwołany wcześniej Zarząd nie wycofali z urzędu wniosków o uzyskanie warunków zabudowy. Radna Nadzorcza uważa, że jest niewinna, bo według niej to odwołany Zarząd występował o warunki zabudowy. Trzeba jednak wiedzieć, że Rada Nadzorcza ma obowiązek kontrolować pracę Zarządu. W tym wypadku żadnej kontroli nie było i co więcej, Rada Nadzorcza sama inspirowała kontynuację procedur umożliwiających budowanie bloków. Oprócz tego jest cała lista innych zarzutów wobec Rady Nadzorczej, która fatalnie zarządza Spółdzielnią. Dlatego właśnie chcemy odwołać Radę.

Po odwołaniu w czerwcu starego Zarządu Rada oddelegowała do nowego Zarządu dwóch swoich członków, czyli obecny Zarząd składa się z członków obecnej Rady. Nadzwyczajne walne organizuje Zarząd na wniosek spółdzielców. Mamy nadzieję, że Zarząd i Rada nie będą utrudniały zwołania nadzwyczajnego walnego. Uważają oni bowiem, że działają uczciwie. Jeżeli faktycznie są uczciwi, to nie powinni się obawiać, że ktoś mógłby ich niesprawiedliwie odwołać i nie powinni robić przeszkód w zwołaniu nadzwyczajnego walnego. Jeżeli będą problemy ze zwołaniem walnego, będzie to oznaczało, że Rada nie wieży w uczciwość swoich działań.

My uważamy, że sprzedawanie mieszkań znajomym za połowę ceny w blokach budowanych na osiedlowych zieleńcach nie jest uczciwe. Jednak nie my będziemy rozsądzać kto ma rację. Decyzję w tej sprawie podejmą wszyscy członkowie Spółdzielni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, na które już teraz zapraszamy!

Złożony przez nas wniosek

Dzisiaj rozpoczynamy zbieranie podpisów pod żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Na zebraniu tym chcemy dokończyć proces odwoływania Rady Nadzorczej, która nie otrzymała absolutorium. Chcemy również odwołać pozostałego członka skompromitowanego Zarządu oraz podjąć kilka uchwał usprawniających pracę Spółdzielni w przyszłości.

Chcemy żeby zebranie zostało zwołane jak najszybciej. Powodem pośpiechu są działania Rady Nadzorczej, która zamierza jeszcze w tym miesiącu ___CZYTAJ DALEJ…

W dniu 31.07.2012 wybraliśmy się w gronie 7 osób na posiedzenie Rady Nadzorczej nasze j Spółdzielni, żeby przyjrzeć się decyzjom podejmowanym przez Radę odnośnie wyboru nowych członków Zarządu w miejsce odwołanej pań Ślęczek i Kurleto. Każdy członek Spółdzielni, zgodnie ze statutem, ma prawo przyjść i przysłuchiwać się obradom Rady Nadzorczej. Niestety tego dnia okazało się, że to prawo przestało obowiązywać na tym spotkaniu. Członkowie Rady, a zwłaszcza jej ___CZYTAJ DALEJ…

Wczoraj na trzeciej części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni podjęli rewolucyjne decyzje dotyczące przyszłości Spółdzielni Podwawelskiej. Walne odwołało panią prezes Julię Ślęczek (176 głosów za odwołaniem i 62 przeciwko) oraz jej zastępcę Stanisławę Kurleto (152 za odwołaniem i 30 przeciwko). Nie zostało również udzielone absolutorium Radzie Nadzorczej (131 za nieudzieleniem i 37 za absolutorium). Jak widać po wynikach niezadowolenie z pracy ___CZYTAJ DALEJ…

Nasza Spółdzielnia wymaga natychmiastowej naprawy. W przeciwnym wypadku zarząd pozbędzie się wszystkich działek na osiedlu, które nie są zabudowane. Stało się tak już z działką na której stoi budynek Leoparda (okradli.pl) oraz z działką pod blokiem na Dworskie 8, a zaraz przyjdzie kolej na następne działki, na których mamy teraz zieleń i place zabaw. Zarząd planuje wybudować tam wieżowce. Aby zapobiec tym planom Zarząd i Rada Nadzorcza ___CZYTAJ DALEJ…

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w roku 2012 rozpoczęło się 26 maja. Po pięciu nużących godzinach bezproduktywnej kłótni zebranie zostało przerwane. Przyczyną kłótni był niejasny sposób wybierania prezydium zebrania wprowadzony przez prezesa Rady Nadzorczej pana Jurka. Pan prezes wiedział, że spółdzielcy chcą usunąć Zarząd i Radę Nadzorczą. W obawie o swoją pozycję, lawirował w taki sposób, by przewodniczącym zebrania była osoba go popierająca. Zebrani zaczęli protestować i zebranie zostało przerwane.

Kontynuacja zebrania miała miejsce za miesiąc 23 czerwca. Tym razem udało się ___CZYTAJ DALEJ…

Najważniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w roku 2011 była uchwała nakazująca Zarząd do wstrzymania procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę dodatkowych bloków na działkach z zielenią na naszym osiedlu. Uchwała taka została podjęta, ale Zarząd się nią nie przejął. Najpierw procedury administracyjne zostały wstrzymane a następnie, po kilku dniach Zarząd je wznowił. Tym samym zarząd nie wykonał polecenia najważniejszego organu Spółdzielni jakim jest Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Jest to wystarczający powód do zwolnienia ___CZYTAJ DALEJ…

Skład Zarządu od 01.11.2008 do 21.07.2012 r.

Więcej o działaniach Zarządu

Julia Ślęczek -Prezes Zarządu
Andrzej Sidziński – Z-ca Prezesa ds. Technicznych
Stanisława Kurleto – Z-ca Prezesa, Główna Księgowa

Skład Rady Nadzorczej SM „PODWAWELSKA”

Więcej o działaniach Rady Nadzorczej

wybranej na kadencję w latach 2010 – 2013

Kazimierz JUREK – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz JANECZEK – Zastępca Przewodniczącego
Maria SKOCZYŃSKA-PUCHAŁA- Sekretarz
Adam BIALIK – Członek Rady Nadzorczej
Aleksander CHAWRONA – Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz KOSMALA – Członek Rady Nadzorczej
Henryk PALCZEWSKI – Członek Rady Nadzorczej
Marta ROGALSKA – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław ROGODA – Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:
Adam BIALIK – Przewodniczący Komisji
Włodzimierz JANECZEK
Włodzimierz KOSMALA
Marta ROGALSKA-SZAWUL

Komisja Techniczna:
Henryk PALCZEWSKI – Przewodniczący Komisji
Aleksander CHAWRONA
Kazimierz JUREK

Więcej o działaniach Rady Nadzorczej